Translate

ISTORIJA ROMA - u nastavcima


Tekst i prevod s romskog na srpski jezik B.Jovicic


Ima naroda bez istoriografije, ali nema naroda bez pamćenja. Sećati se, znači postajati; izgubiti pamćenje znači isčeznuti. To što  je zapamćeno živi u jeziku i svemu što je stvoreno na jeziku, počev od mitova i legendi, do raznih priča, pesama itd. Preko jezika čovek i njegova zajednica stižu do svesti i počinju graditi svoju samosvet, nacionalnu i ljudsku.
Pismo je omogućilo da se podaci o istorijskim dogadjajima i o ličnostima zapisuju. Tako je nastala istoriografija. Romi su narod Indijskog porekla. Oni su to znali pre nego što su evropski lingvisti 19-tog veka zahvaljujući utemeljivačima indoevropskih studija Rasmusu Rasku i Francu Bopu,  to naučno dokazali i verifikovali.
Novootkriveni dokumenti kao sto je na primer jedan zapis iz 1422. godine, pronadjen medju arhivskim dokumentima u italijanskom gradu Floriju, potvrdjuju da su Romi znali da je Indija zemlja iz koje potiču, tj. da su bili svesni svog istorijskog i kulturnog porekla.
Nije beznačajno pomenuti jos jedan podatak: Miguel de Servantas (1547-1616) koji je kako smatraju pojedini istrazivači bio romskog porekla, u svojo noveli
,,Cigančica sa indiske reke Gang,, glavni lik Preciozu predstavlja kao Romkinju koja je poreklom iz Indije.

( nastavit će se )Nema komentara:

Objavi komentar