Translate

30. 11. 2013.

" DOKUMENTA - ISTINIA" ILI " POLITIČARI PROFESIONALCI "TRAGOM !  INFORMACIJA- VESTI - REAKCIJA 


Balogu smanjili koeficijent plaće, a on reagirao prozivajući vijećnike ustašama

Zamjenik općinske načelnice iz redova nacionalnih manjina Željko Balog smatra da je izmjena i dopuna Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaća općinskoj načelnici i njezinom zamjeniku "djelovanje Ustaškog pokreta na njega i njegovu naciju, odnosno čisti fašizam prema Romima"

                  

Na 4. sjednici OV Pribislavec, održanoj u četvrtak na dnevnom se redu našla točka koja je podignula najviše prašine i gdje su od strane zamjenika općinske načelnice iz redova nacionalne manjine Željka Baloga pale teške riječi i optužbe.

Obrazlažući prijedlog izmjena i dopuna Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaća općinskoj načelnici i njezinom zamjeniku, načelnica Višnja Ivačić kazala je kako su prije par mjeseci održani izbori za predstavnike lokalnih tijela samouprave na kojima je za zamjenika iz redova nacionalnih manjina izabran Željko Balog.

- Gospodin Balog se, kazala je Ivačić odlučio da taj posao želi obavljati profesionalno i ja to cijenim i poštujem. 

No, analizirajući nedavno financijsku situaciju i investicijska ulaganja u Općini Pribislavec, istaknula je načelnica, ali isto tako analizirajući i omjer raspona koeficijenata za načelnike prema Uredbi Vlade RH u kojem se koeficijent za općine od tri do pet tisuća stanovnika kreće od 1- 4,55, a moj je još iz prošlog saziva vijeća 1.6, došli smo do rezultata da je koeficijent kod zamjenika u Općini Pribislavec najveći mogući, odnosno osamdeset i pet posto od načelničkog. 

Stoga smo se s obzirom da je funkcija zamjenika nova funkcija koja se još treba prilagoditi radu i samoj efikasnosti posla i mi htjeli također prilagoditi novonastaloj financijskoj situaciji, ali isto tako i smanjiti raspon koeficijenta za obračun načelničke i plaće zamjenika s obzirom na složenost poslova. 

Htjela bi spomenuti i to, dodala je Ivačić, da će neto isplaćeni osobni dohodak koji će moj zamjenik Željko Balog dobiti, biti puno veći od onoga kojeg dobiva veliki broj zaposlenih u ovoj državi, a da ne govorimo o mirovinama ili onim građanima koji zarađenu plaću nisu vidjeli mjesecima.

Ta bi plaća trebala, dakle u neto iznosu biti nešto viša od 3500 kuna - rekla je Ivačić.

Pale su teške riječi optužbe za fašizam i najava tužbe sudu za ljudska prava
S objašnjenjem donošenja izmjena i dopune Odluke o koeficijentu za novi obračun njegove i plaće općinske načelnice, zamjenik načelnice Željko Balog nije se složio, rekavši da je ovo samo još jedan put kojim ga žele dovesti pred zid gdje će on u znak protesta morati podnijeti neopozivu ostavku.

– Uvjerenja sam, kazao je Balog da će to učiniti i “moji“ vijećnici. 

Bez obzira na sve, kao što sam već i rekao na aktualnih pola sata, dodao je zamjenik načelnice, ako je moja plaća probila proračun, onda sam stvarno oštetio ovu općinu. No, da smo stvarno demokrati onda bi svi trebali snositi dio tereta i ja osobno bi glasao za donošenje ovakve odluke, jer ako svi trpimo, moramo svi ponijeti isti, određeni dio tereta. 

Nakon podužeg izlaganja o tome kako se ovdje zapravo radi o nacionalnoj netrpeljivosti prema njemu kao Romu, a ne o stanju općinskih financija, zamjeniku načelnice Željku Balogu je od strane predsjednika Općinskog vijeća Elvisa Horvata prvo stiglo upozorenje da to izlaganje pokuša malo skratiti i da je vrijeme predviđeno za pitanje ili repliku ograničeno na dvije minute, nakon čega mu je i oduzeta riječ.


Potom je krenula lavina optužbi i prijetnji međunarodnim sudom.


****
Da pokušamo utvrditi tačno kako je došlo do ovoga nemilog dogadjaja.
Prvo, kome su još umanjili koeficijent-e, i po kome osnovu, ako postoji, jer iz izlaganja gospodje Ivačić, nemože se niti približno utvrditi, istinski razlozi, jer je njeno obrazlaganje veoma šturu, i vidi se, ko može da čita izmedju redova zašto i na kako volšeban način uradila, sa ovom činjenicomneće se složiti  konstatovati je, samo onaj -i koji ne žele istinu.
Dokaz za to je dokumenat koji postavljam na blog:
****

****
Obrazloženje gospodje Ivačić je neprofesionalno, njenome mestu na kome se nalazi, i sebi je trebala kao i drugima, smanjiti koeficient, a tada bi bilo sasvim fer prema svojim kolegama sa radnih mesta.
Hajdemo sada na sledeći dokumenat, a ne samo pričati političke priče, što više političar priča, manje ga razumeš, pa kažemo Bože kako su pametni ???
****

****
Iz ovoga dokumenta se može, pa čak i iz  "aviona" videti kako je pripremana i za koga je bila namenjena.Neće se složiti samnom samo nerazuman čovek, ili " Rom po profesiji", a to je politički poltron i politički " preletač", a to je osoba kako vetar duva, tako se ja ponašam, bez svoga stava, bez obaveze prema svojim biračima, bez trunke morala i "politički prevarant".

Hajdmo dalje još sa dokumentima pa da vidimo gde smo:
*****

OPĆINA PRIBISLAVEC
B.RADIĆA 47
40 000 ČAKOVEC
ZEMJENIK OPĆINSKE NAČELNICE-ŽELJKO BALOG
Privremeno sjedište kao i radno mjesto:
Pribislavec Livadarska 2
Tel: 00385(0)91425 0450
Fax; 00385(0)40 500 710
PRIBISLAVEC, 28.11.2013.g.


Predmet: VETO NA ODLUKU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIBISLAVEC
 I OCJENA USTAVNOSTI ODLUKE
O OSNOVICI I KOEFICIJENTU ZA OBRAČUN PLAĆE ZAMJENIKU OPĆINSKE NAČELNICE IZ REDA ROMSKE NACIONALNE MANJINEUvažena gospodo,

Na 4. sjednici Općinskog Vijeća Pribislavec Broj: 4/13 sazvanoj 28.11.2013.g. U 18:00 sati predložen je dnevni red koji vam dostavljam u prilogu, uz slijedeće:

OBRAZLOŽENJE

Kao što je vidljivo iz materijala koji vam dostavljam u prilogu zahtjev za odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće samo zamjeniku općinske načelnice smatram protu Ustavnom, te zahtijevam da se ista smatra ništavnom.

Napominjem slijedeće da je g. Načelnica od samog stupanja na poziciji izvršnog čelnika organizirala niz aktivnosti iz kojih je nedvojbeno moguće zaključiti da sustavno radi na : opstrukciji, stvaranju rasne i nacionalne netrpeljivosti u svim segmentima a iste doprinose destabilizaciji i raznim povredama elementarnim i temeljnim ljudskim pravima kao i pravima nacionalnih manjina u RH.

G. načelnica je još za vrijeme dok nije imala zamjenika iz reda Romske nacionalne manjine obustavljala odluke Vijeća i suprotstavljala se je odlukama u kojima smo donosili na Vijeću odluku o visini naplate komunalnog doprinosa.

G. načelnica u proteklom mandati nije za nacionalnu manjinu izdvojila ni jedne kune oko razvoja i integracije te boljitka, napretka nacionalne manjine u općini

G. načelnica je jedina u HR koja je učestalo prijavljivala Rome o bespravnoj gradnji iako je upoznata da je sve izgrađeno u zoni gradnje i da je od strane načelnice napravljen nemar na štetu Roma u našoj općini. 

U međimurskoj županiji sudjeluje na kolegiju načelnika i gradonačelnika koji imaju isti problem, i jedina je koja na takav način bez trunke odgovornosti stvara jaz i netrpeljivost sa većinskim stanovništvom.

G. načelnica meni osobno nije isplatila dug od oko 7 000, 00 kn za naknade sudjelovanja na sjednicama Vijeća za četiri godine i taj dug još i danas postoji i nije realiziran

G. načelnica je podnosila žalbene postupke iz kojih je vidljivo da je na sve instance pisala kako se suprotstavlja odluci Vlade i Sabora gdje se nacionalnim manjinama omogućuje sudjelovanje i izboru zamjenika iz reda nacionalnih manjina.
To se može sve provjeriti u Ministarstvu Uprave i na druge institucije.


G. načelnica je također iako je to u domeni JLS tražila sufinanciranje djela plaće iz raznih izvora kao što je moguće provjeriti iz Vladinog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Međimurske županije i slično.

G načelnica je iako je dobivala negativne odgovore u smislu da je to stvar JLS , nije posustala i predložila da se na navedenoj sjednici općinskog Vijeća odredi smanjenje moje plaće koeficijentom koji nije primjeren. 

Kao obrazloženje za takav pothvat na samoj je sjednici obrazlagala da je dolaskom na funkciju zamjenika općinske načelnice iz reda Romske nacionalne manjine a isti se je izjasnio da funkciju obnaša profesionalno opteretio proračun. U daljnjem obrazloženju ista navodi da je izložena fiskalnoj odgovornosti  i da joj je probijen općinski proračun od 20% koliko je za zaposlenike potrebo izdvojiti za plaće.

Upozorena je od strane mene osobno i dva VIJEĆNIKA IZ REDA NACIONALNIH MANJINA DA JE OVO NEKOREKTNO I DA BI BILO PRISTOJNO PRERASPODJELITI TERET NA SVE ZAPOSLENIKE I SVIMA UJEDNAČITI KOEFICIJENT .

Na aktualnih pola sata zatražio sam da se ista točka skine s dnevnog reda , jer smatram da je usmjerena direktnim napadom na mene kao osobu i pripadnika nacionalne manjine , no istu nije htjela povući. 

Smatram da su sva do sada stečena iskustva koja sam samo djelomično spomenuo namjerno učinjena , da je učinjen POLITIČKI ATAK na mene osobno, da se vrši jedno političko nasilje nad zamjenika i dva Vijećnika sa namjerom da odustanemo od svojih funkcija, da se sve što se radi povezuje sa aktivnostima prije izbora na osnovu kojih je i pridobila povjerenje birača.

Smatram se duboko uvrijeđenim zbog toga jer ni sa drugim zamjenikom iz reda SDP nije suradnja u normalnim okvirima, jer isti također ne sudjeluje na sjednicama Vijeća kao i na pripremnim sjednicama.

Poznata mi je situacija da je isti zamjenik iz reda SDP imao predizborni koalicijski sporazum u kojem se je definiralo da jedini kandidat za načelnika bude iz reda HNS a da predsjednik Vijeća bude iz reda SDP, no ista je prekršila sporazum jer je uvidjela da ima većinu u općinskome Vijeću i sada je predsjednik iz reda HNS- a ne iz SDP-a.

Napominjem da je HNS podpisao koalicijski sporazum sa sadašnjim Saborskim zastupnikom g. Veljkom Kajtazijem i smatram da je tu posrijedi i opstrukcija istog zbog toga što u MEĐIMURSKOJ županiji nije pridobio povjerenje Roma a ja sam bio njegov protukandidat i svi znaju kakav je bio ishod prilikom izbora, i sada se vrši osveta. 

Pretpostavljao sam da će komunikacija na toj razini biti bolja uzimajući u obzir da se manjina po logici priklanja većini(vlasti) no u ovome slučaju se sve bazira na jednoj netolerantnoj politici svrstavši nas u oporbu iako smo tražili sa Vijećem suradnju , no ne doživljavaju nas kao partnere.

Sve aktivnosti zamjenika općinske načelnice radim iz obiteljske kuće jer u uredu nemam sposobno računalo, skener, printer sam dobio sa smetlišta, koji nije ispravan a na internet nije moguće ništa jer je izuzetno spor i ne možete ništa preko WAIRLESA..

O svim mojim poteškoćama sam obavijestio Ured za ljudska prava i prav nacionalnih manjina....postoji zapisnik na općini.

Iz ovoga svega navedenoga proizlazi slijedeće a to jeste političko nasilje i kršenje elementarnih i temeljnih ljudskih prava kao i prava nacionalnih manjina.

DOSTAVLJENO NA ZNANJE I POSTUPAK:

                    PREDSJEDNIK HRVATSKE VLADE
                    PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
                    PREDSJEDNIK SABORA RH
                    USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
                    EERC
                    NACIONALNA KOORDINACIJA VRNM RH
                    URED DRŽAVNE UPRAVE ČAKOVEC
                    URED ZALJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA
                    SABORSKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA
                    OMBUDSMAN -PUČKI PRAVOBRANITELJ


V, R. Željko Balog

*****
Veoma ozbiljno iznošenje mišljenja, sa odgovarajućom potkrepljenošću, ako je i delić iznetih argumenata tačan, tad je gospodin Balog apsolutno u pravu, a ne samo u pravu, takve persone nebi trebalo da se nalaze na visokim političkim pozicijama, ma ne visokim, "nego da budu politički anonimusi"
pokušat će mo još potkrepiti priču sa još kojim dokumentom, dali ih imamo, pa svakako, stoga i iznosim svoj komentar, ovakav kakav je, samo istinit, istinit i istinit, pa neka se vredja ko god hoće ili koliko hoće, neka tuži ,ako može protiv Boga i istine potkrepljeni ovim dokumentima na sud.
nisu više članovi romske zajednice politički baš toliko "nepismeni ", kako mnogi misle, ali je njihovo pravo da " misle ".

****
Da sada vidimo i reakcije :


Nema logike da tu nije osveta u pitanju: predsjednik Vijeća Elvis Horvat ne može zamisliti Rome od kada je njegov brat slomio ruku mojem šogoru pa je zauzvrat dobio brdo batina, vijećnik Dragutin Prprović je dobio kaznenu prijavu za prijetnju po život kao i njegov brat , govorivši da će u naselje doći sa plinskom bocom i sačmaricom te da će poklati Romske familije , no već je jednom prije došao sa puškom u naselje i na sreću nikoga nije bilo vani kojega bi ubio....Načelnica g. Višnja Ivačić već godinama vrši politički teror nad Romima ,,,organizirajući Udrugu Roditeljsko KRILO koje je prosvjedovalo protiv Romske djece, u našoj školi u Pribislavcu već sada ima 61% Romske djece jer Hrvai ispisuju svoju djecu i upisuju u druge područne škole,,no tako je u svim školama u Međimurju. Najnoviji podatak jeste taj da je u Osnovnoj školi Držimurec Strelec samo tri Hrvata od prvog do osmog razreda ,,,ostala je škola prazna bez Hrvata samo ROMSKA ..?
Uvaženi dragi moji FACEBOOK prijatelji za sve ovo zna g. Saborski zastupnik g. Veljko Kajtazi i ništa ne poduzima i mudro šuti ,,a šutnja je odobravanje.....
NAPOMENA; FAŠIZAM U MEĐIMURJU......

KOMENTARI

Zeljko Balog ·  Top Commenter · Čakovec
Nema logike da tu nije osveta u pitanju: predsjednik Vijeća Elvis Horvat ne može zamisliti Rome od kada je njegov brat slomio ruku mojem šogoru pa je zauzvrat dobio brdo batina, vijećnik Dragutin Prprović je dobio kaznenu prijavu za prijetnju po život kao i njegov brat , govorivši da će u naselje doći sa plinskom bocom i sačmaricom te da će poklati Romske familije , no već je jednom prije došao sa puškom u naselje i na sreću nikoga nije bilo vani kojega bi ubio....Načelnica g. Višnja Ivačić već godinama vrši politički teror nad Romima ,,,organizirajući Udrugu Roditeljsko KRILO koje je prosvjedovalo protiv Romske djece, u našoj školi u Pribislavcu već sada ima 61% Romske djece jer Hrvai ispisuju svoju djecu i upisuju u druge područne škole,,no tako je u svim školama u Međimurju. Najnoviji podatak jeste taj da je u Osnovnoj školi Držimurec Strelec samo tri Hrvata od prvog do osmog razreda ,,,ostala je škola prazna bez Hrvata samo ROMSKA ..?
Uvaženi dragi moji FACEBOOK prijatelji za sve ovo zna g. Saborski zastupnik g. Veljko Kajtazi i ništa ne poduzima i mudro šuti ,,a šutnja je odobravanje.....
NAPOMENA; FAŠIZAM U MEĐIMURJU......
Reply · 1 · Like · Follow Post · about an hour ago

Damir Kolar ·  Top Commenter · COKUP, Čakovec
e balog,balog da je to Ustaški pokret nebi ti tu sijedio
Reply · 10 · Like · Follow Post · 7 hours ago

Zeljko Balog ·  Top Commenter · Čakovec
Postavi onda pitanje zašto HNS ,,,ne skida svojem koalicijskom partneru Romu koji sjedi u Saboru ...koeficijent a ima plaću oko 80 000 kuna plus ostalo.....ili je ovo odmazda HNSA naspram nas Roma u Međimurju......a što reći imam milijun dokaza da se radi o FAŠIZMU U MEĐIMURJU .....!
Reply · Like · 2 hours ago

Vladimir Oreški · Follow ·  Top Commenter
Zeljko Balog , daj kako može jedan Rom dobiti 80.000 kuna a ostali sabornici 40.000 kuna? Tko je onda tu ugroženi, tko je Ustaša (ma da ne vjerujem da ti niti tvoji bližnji ne znate ili to niste znali šta je Ustaštvo .. ) a sad želite plaću od 160.000 kuna za sebe i još toliko sa svoje ukučane .. .. daj se malo uozbolji, nemoj samo nap
adati, kao fašista .. =D
Reply · Like · 25 minutes ago

Jadranko Benko ·  Top Commenter · Mirovina at Policija
Da lo balog uopće zna ili se pravi budala,a čini mi se da se pravi,da u Međimurju nije bilo ustaškog pokreta a to iz razloga što su nas ustaše đabe prodale mađarima a njegove zemljake su oni gonili iubijali u konc logorima iz međimurja.Kad bi bio pismen onda bi to znao,a ovako falsificira poviejsne činjenice.Jer kad malo bolje sagledamo situaciju njegovi sunarodnjaci se prema nama večinskom stanovništvu odnose ustaški ifašistički,jer novac koji dobe od države,županije i općine zalakaju i zakockaju a onda oni sa svojom dječurlijom kradu sve do čega mogu doć.Sramota da taj problem političari samo metu pod tepih i kad to eksplodira mislim da če biti u međimrju zla i to velikog,a bitm če si dosta sami krivi zbog svog ultrabezobraznog ponašanja.
Reply · 9 · Like · Follow Post · 7 hours ago

Alojz Dovecer · Gospodarska škola Čakovec
Ja mislim da se nemora delati!!!!!!!!!!!!!!
Reply · Like · 5 hours ago

Marko J. Hatlak
Nije nas nitko prodal nego smo bili okupirani od strane mađarske vojske jer su Međimurci bili neorganizirani kao i danas, a Hrvatska je neslužbeno proglašena Državom upravo u Čakovcu 07.10.1941. Zato nemojte djeliti savjete iz povijesti ako i sami niste upućeni u istu...
Reply · Like · 3 hours ago

Zeljko Balog ·  Top Commenter · Čakovec
Jadranko benko: Budale očito prozivaju ,,,nekog tko bi tu titulu trebao sam sebi pripisati...No govorimo li o USTAŠAMA.....ovdje u Međimurju je leglo , FAŠIZMA........a to se vidi iz svih vaših komentara koji su upućeni na štetu Romske nacionalne manjine....očito je vidlivo i tvoje ULTRA USTAŠKO PONAŠANJE ,,,to dokazuje tvoja nepismenost ....
O ovoj odluci ćese tek razmatrati jer će ista biti pod nadzorom Državne Uprave...!
Reply · Like · 2 hours ago

Mišel Janković ·  Top Commenter · Agronomski fakultet Zagreb
Vidiš kaj ti je život na državnoj sisi, ima se časa tak kaj se i historija proučavle. Ne znaju se niti potpisati, a bavili bi se z ustašama.
Reply · 5 · Like · Follow Post · 8 hours ago

Vladimir Oreški · Follow ·  Top Commenter
Kakva "historija". Oni vidli kako se Hrvate pokušava smanjiti, od druge jedne manjine pa viće za njima.
Treba to po državnićkom raskinuti sve to.
Ako svi moraju smanjiti plaće onda to vrijedi za sve, pa čak i rome koji ništa nisu dali ovom društvu ali su mnogo dobili i toliko i ukrali samo gledajući koliko metala nam dnevno nestane.
Reply · 2 · Like · 7 hours ago

Mišel Janković ·  Top Commenter · Agronomski fakultet Zagreb
Vladimir Oreški A po ćemu ova druga manjina Vas ugrožava?
Reply · Like · 7 hours ago

Vladimir Oreški · Follow ·  Top Commenter
Mišel Janković , sve manjine nas ugrožavaju ako ove sve tvrde da mi njih ugrožavamo. Kako ja mogu i moram cijeli život raditi da bi nešto imao a i poslje moram sve to plačati trebaju se i oni koji sve dobiju zabadava nešto potruditi da bi bili prihvačeni u tu sredinu.

U tome je cijela ugroženost, ako to želiš shvatiti.
Reply · 1 · Like · 7 hours ago
View 7 more

Krešimir Tilošanec · Kotoriba
gospodine Balog,
koliko je tvoja manjina, koja te izabrala uplatila u proračun općine?pa mislim da bi najpoštenije bilo da od tog iznosa dobivaš naknadu ...
Reply · 5 · Like · Follow Post · Edited · 5 hours ago

Zeljko Balog ·  Top Commenter · Čakovec
Krešimir Tilošanec; Moja je manjina dal ai više nego li si ti misliš...dok si ti i tvoj arodbina sakrivao guzicu moji su a i ja osobno boravili na prvoj liniji ....taj podatak provjeri u općini koliko je branitelj aiz reda RNM oslobođeno po toj tarifi od plaćanja komunalnog doprinosa.....A ti se bori za još veću plaću načelnice.....a za men ese ti ne trgaj to mi USTAVNA PRAVA OMOGUĆUJU......Ako možeš utjecati ja bih e molio da pomogneš našem Miloradu Pupovcu isto tako sugerirati za plaću,,,ja bih njemu utrostručio jer je uistinu najbolji političar u HRVATSKOJ....
Reply · Like · 2 hours ago

Mišel Janković ·  Top Commenter · Agronomski fakultet Zagreb
Zeljko Balog Boril se je kak i puno njih, v Kuršancu v kuruzi.
Reply · Like · 27 minutes ago

Susana Puklavec · Works at Boxmark Leather , Varaždin
Ajde svi lijepo k privatnicima - samo da se zna da i kod privatnika ima poštenih i dobrih ljudi , ali sigurno nema državne vreće ( koju pune pogotovo oni kod privatnika ) i državne sigurnosti - pa nema veze koliko radim pare ću ovak i onak dobiti. A da ne pričamo o socijalnim davanjima svima i svakakvima.
Reply · 3 · Like · Follow Post · 6 hours ago

Zeljko Balog ·  Top Commenter · Čakovec
Gospođa puklava ...c od kada sam u ovoj općini iamam prilike vidjeti sve i svašt atko i koliko primaju sve socijalne pomoći a nisu Romi,,,no želim naglasiti da su te pomoći za razliku od onih koje primaju Romi trostruko veće....toga se očito netko boji da te stvari ne izađu na vidjelo.....
Reply · Like · 2 hours ago

Katja Puklavec · Osnovna škola Štrigova
G. Balog - Puklavec nije ni tako teško prepisati , no niste shvatili bit onog što je napisano ne vrti se svijet samo oko Vas Roma. Bez brige ima i puno onih NE ROMA koji dobivaju basnoslovne socijalne pomoći
Reply · 1 · Like · about an hour ago
martincek2009 (signed in using yahoo)
Baš me zanima ak bu Uskok, Bajić, Državno odvjetništvo ili neko četvrti, za ovakve izjave pokrenuti kakve istražnje radnje, kao što su kaznili Šimunića za slične stvari?
Reply · 2 · Like · Follow Post · 6 hours ago

Zeljko Balog ·  Top Commenter · Čakovec
Slobodno neka pokrene ....ako nije FAŠIZAM ili USTAŠLUK : zabrana polaska djece u predškolu u Hrašćanu, protesti koje ste organizirali protiv Romske djece u Pribislavcu, zabrane Romima u lokalima, vrijeđanja i omalovažavanja u svim segmentima,,,iskorištavanje Roma iz sredstava EVROPSKE UNIJE sa silnim milijunskim iznosima, i kaj kaj toga.....
Reply · Like · 2 hours ago
prslovcanin prslovcanin (signed in using Hotmail)
SRAMOTA...sramota.....
drugo se i ne očekuje od politike u PRIBISLAVCU.... dok nam je predsjednik viječa čovjek koji nema srednju školu završenu, načelnica žena koja pohađa vračarska svetišta, balog koji samo traži gdje bude koga tužil ( a svi su oni radili zajedno prije izbora i zna se da su romi dobili naredbu da glasaju za načelnicu samo se sad svi prave ludi a i sad mu je okrenula leđa).....
SRAMOTA DRUGO NI NE ZASLUŽUJEMO VEĆ TO ŠTO SMO SI I IZABRALI...:=(
Reply · 2 · Like · Follow Post · 2 hours ago

Nikola Vurušić · Follow ·  Top Commenter
nek se navči ponošati onda more negdi sudjelovati a ne. taliban jedan
Reply · 2 · Like · Follow Post · 6 hours ago

Draženka Štimec
nebi ve on bil tu di je da su ustase na vlasti al on to ionak ne kuzi
Reply · 1 · Like · 5 hours ago

Nikola Vurušić · Follow ·  Top Commenter
hrvatski narod ga hroni nesam kak ga je ne srom još nekaj govoriti. se to treba polijati z benzinom i vužgati. Živio A P
Reply · 1 · Like · 3 hours ago

Zeljko Balog ·  Top Commenter · Čakovec
Bolje je taliban nego ustašban.....
Reply · Like · 2 hours ago
View 3 more

Damir Kolar ·  Top Commenter · COKUP, Čakovec
radi takvih političarai je i počeo Domovinski rat kad se spomenula rječ srbin( sada rom) odamah se nas nazivalo ustašama i spominjao Jasenovac puno su tražili a ništa davali ali sa njima smo riješili a sa ......., mislim da u Splitskodalmatinskoj županiji takve izjave ne baš prošle i još nakraju tražiti pomoč od međimuraca
Reply · 1 · Like · Follow Post · about an hour ago


***** 
Poštovani posetioci, čitaoci bloga, posta, Vi ako, imate potrebe i mislite da treba da prokomentarišete ovaj nemili dogadjaj, slobodno napišite vaše mišljenje!


Sarközi | Referat über Knoblauchprojekt in GrazSarközi | Referat über Knoblauchprojekt in Graz

Rudolf Sarközi, Obmann des Kulturvereins österreichischer Roma, hat gestern beim Medizinischen Kongreß über Knoblauch an der Karl-Franzens-Uni referiert. Knoblauch ist nämlich die Basis für ein Arbeits- und Entwicklungsprojekt für Roma in der Slowakei.

60 von ihnen waren auch beim Kongreß in Graz.
Der Knoblauch wird in steirischen Supermärkten verkauft. Das soll helfen, für die Roma Arbeit und Einkommen zu schaffen. Rudolf Sarközi sagte weiters, man müßte den Roma in ihrem eigenen Land helfen, da sei auch die EU gefordert.
„Bio-Knoblauch Romanes"

Bernd Spiegl, Obmann des Grazer Vereins „European Neighbours", entwickelte die Idee, in der Slowakei, Kroatien, Ungarn und Rumänien Bio-Knoblauch anzubauen und rief das Projekt „Bio-Knoblauch Romanes" ins Leben. Die Stadt Graz und das Land Steiermark leisten finanzielle Unterstützung.
Rechtsextreme Kotlebe regiert seit kurzem die Knoblauch-Region Banská Bystrica
Der Rechtsextremistenführer Marián Kotleba hat vor einer Woche vollkommen unerwartet die Regionalwahl in Banská Bystrica zum Regionspräsidenten gewonnen.
Hinter dem Sieg des Extremistenchefs dürften erneut Proteststimmen von der Politik überdrüssiger Slowaken stehen, die sich von den traditionellen Parteien verraten fühlen.
In konkreten Zahlen bekam Kotleba aber nur 71.397 Wählerstimmen, obwohl die Wahlbeteiligung in Banská Bystrica mit 24,61 Prozent die eindeutig höchste dieses Urnengangs war.
Sarközi / Vakeripe pedar o tscheschnakoskero projekto Gereciste


Rudolf Sarközi, schero le Kulturakere Farajnistar le Austritike Romendar, idsch uso medecinischi kongreso pedar o tscheschnako upri Karl-Franzens-Universiteta vakertscha. Tscheschnako hi i basis jeke butschalinipeskere taj entviklinipeskere projektiske le Romenge andi Slovakija.

60 lendar uso kongreso Gereciste sina.

O tscheschnako ande schtacke bare boti biknendo ol. Ada te pomoschinel, le Romenge buti taj lojengero ande lipe te uschtidel. Rudolf Sarközi meg phenel, hot le Romenge ande lengero vilago iste pomoschim ol, adaj te i EU mangli hi.
„Bio-Tscheschnako Romanes"
Bernd Spiegl, schero le gerecitiskere farajnistar „European Neighbours", o gondo use sina, andi Slovakija, Horvacko, Ungiko taj Rumenija Bio-tscheschnako aun te bauninel taj o projekto „Bio-tscheschnako Romanes“ ando dschivipe vrischdschantscha. O foro Gereci taj o than schtacko loj use potschinen
Rechtsekstreme Kotlebe regirinel sajt harnon andi tscheschnakoskeri regijona Banská Bystrica
O rechtsekstremistengero schero Marián Kotleba angle jek kurko o regijonakero völinipe ande Banská Bystrica uso regijonakero presidento jerintscha.

Palal o jerinipe le ekstremistengere scherostar papal protestengere hangi la politikatar, saven o naka pherdo lendar hi, terdschon, taj te odola, save pumen le tradicijoneli partajendar phukade likeren.

Ando konkreti gende uschtidija o Kotleba ham tschak 71.397 völinipeskere hangi, kekaj o völinipeskero use dschajipe ande Banská Bystrica le 24,61 procentenca o lek utscheder adale völinipeskere dschajipestar sina.
Gründe für Erfolg Rechtsradikaler bei Regionalwahl

Baden-Württemberg unterzeichnet StaatsvertragBaden-Württemberg unterzeichnet Staatsvertrag

Ein historischer Moment für Sinti und Roma: Baden-Württemberg hat mit dem Verband Deutscher Sinti und Roma am Donnerstag einen Staatsvertrag abgeschlossen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Daniel Strauß, Vorsitzender des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma, haben am Donnerstag, den 28. November 2013, einen Staatsvertrag im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung von Landesregierung, Landtag und Landesverband unterzeichnet.„Sinti und Roma sind ein Teil von Baden-Württemberg. Dieses Land ist unsere gemeinsame Heimat. Der Staatsvertrag enthält das klare Bekenntnis zur Anerkennung der baden-württembergischen Sinti und Roma und legt eine verbindliche Förderung der Minderheit fest“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Zusammenarbeit zwischen Land und Minderheit gestärkt
„Mit der Schaffung eines gemeinsamen Rates, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Minderheit, der Landesregierung, des Landtags und den kommunalen Landesverbänden, wird die Zusammenarbeit zwischen Land und Minderheit gestärkt und der Dialog mit Sinti und Roma auf eine breite gesellschaftspolitische Grundlage gestellt“.
Der Ministerpräsident dankte für die parteiübergreifende, parlamentarische Befürwortung. „Es ist wichtig, dass wir die Sinti und Roma offiziell und geschlossen als Minderheit in unserem Land begreifen und heute ein klares gemeinsames Bekenntnis dazu abgeben“, betonte er.

Gemeinsam eine Tür in eine bessere Zukunft öffnen

„Der Staatsvertrag ist ein historisches Ereignis! Nach Jahrhunderten der Angst und des Misstrauens öffnen die legitimierten Repräsentanten des Landes Baden-Württemberg, der Ministerpräsident und der Landesvorsitzende des Verbands Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg, gemeinsam eine Tür in eine bessere Zukunft“, so der Landesvorsitzende Daniel Strauß.
Baden-Württemberg schtotiskero arkeripe kerel

Jek historischi di le Sintijenge taj Romenge: Baden-Württemberg le Verband Deutscher Sinti taj Romenge tschetertekonate jek schtotiskero arkeripe kerde.

O ministeriskero presidento Winfried Kretschmann taj o Daniel Strauß, anglebeschto le thaneskere verbandistar Deutscher Sinti taj Roma, tschetertekon, 28. novemberi 2013, jek schtotiskero arkeripe ando keripe jeke khetane mulatintschagostar la thaneskera regirungatar, thaneskero rotistar taj thaneskere verbandistar telal pisim ulo.

 

„Sinti taj Roma jek falatao andar Baden-Württemberg hi. Ada than amari khetani hajmat hi. O schtotiskero arkeripe o use terdschojipe uso aunprindscharipe le baden-württembergischen Sinti taj Romendar arphenel taj pomoschagoschkere loj le tschulipeske use phenel“, phenel o ministeriskero presidento Winfried Kretschmann.

Khetanbutschalinipe maschakar o than taj o tschulipe soraleder te kerel
"Le keripeha jeke khetane rotiha, kaj fatreterkiji taj fatretertscha le tschulipestar, thaneskera regirungatar taj le komunali thaneskere verbandendar ande hi, o khetanbutschalinipe maschkar o than taj tschulipe soraleder ovla taj o dijalog le Sintijenca taj Romenca upre jek bulho khetanipeskeri politischi drom tertschardo ol.

 

O ministeriskero presidento palikerel pe le partajakero prik astaripeske, le parlamentarischi use phenipeske. „Barikano hi, kaj amen le Sinti taj Romen ojs tschulipe ande amaro than dikas taj adi jek tschatschikano use terdschojipe use tel das“, phenel lo.

Khetan jek vudar ande jek feder cukunft te pral
„o schotiskero arkeripe jek historischi di hi! Pal schelberschengeri dar taj le na patschajipeske pran o legetimirti representantscha le thanestar Baden-Württemberg, o ministeriskero presidento taj o thaneskero anglebeschto Deutscher Sinti taj Romendar Baden-Württemberg, khetan jek vudar ande jek feder cukunft“, phenel o thaneskero anglebeschto Daniel Strauß.
„ APEL „ - DEŠAVANJA U ŽIVOTU ROMA KOJI ŽIVE U PREŠEVU ! -


SELJAJDIN SALIJEVIĆ
 „ APEL „

DEŠAVANJA U ŽIVOTU ROMA KOJI ŽIVE U PREŠEVU !

Nije se mnogo promenlu u životu Roma, na području opštine Preševo.

Situacija u školstvu, zdravstvu i privredi, i dalje je veoma složena.
Romi su i dan danas diskrimisani i tu nema pomaka po pitanju diskriminacije, kako izaći iz te situacije.

Pokušaj da se uvede TV emisija na romskom jeziku, na TV Preševu, i dalje tapka u mestu, odnosno ne rešava se inicijativa koju sam ja podneo, ne samo TV Preševu nego, svima nadležnim državnim institucijama, medjunarodnim, ali bez ikakvoga odgovora.

A pitanje rešavanje ove emisije, informativnog karaktera, nemože da čeka, već traži hitnu reakcijui pozituvno rešavanje informisanosti Roma sa ovoga područja.

Kao saradnik i novinar na raznim elektronskim medijima, objavio sam do sada četiri knjige, zahvaljujući mojoj upornosti, dostigao sam vrhunac svoga rada na evropskom nivou.

Objavljivajući svoja dela, putem osnivača -  Romi žurnalisti -, bloga koji nas vodi putem ostvarenja cilja, a to je E-novine, „Evropako romano lil „ na čije se čelu nalazi Nebojša Vladisavljević, koji do sada uspešno vodi celokupnu inicijativu, za realizaciju najpre blogspota, a potome i e-novina.

Apelujem, na sve lidere Roma da se odazovu na pomoć finansiranja romske emisije, koje sam pominjao, dali putem projekta ili nekako drugačije, sasvim je svejedno, jer Romi u okolini Preševa žive u „ Medijskom mraku „.

Kada je u pitanju zapošljavanje Roma, stoji u mestu, odnosno davno se nije zaposlio niti jedan pripadnik romske nacionalnosti.

Socijalna situacija, je takva jednom rečju rečena, mnoge da nekažem sve porodice su dovedene do gole egzistencije.

Naravno da tu delimo,položaj kakav imaju i druge nacionalnosti: Romi, Srbi, Albanci.

autor: SELJAJDIN SALIJEVIĆ - SALIJESOR

„ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА“ - Lokalna samouprava Sombora - gradonačelnik Nemanja Delić


Nebojša Vladisavljević

Napokon da i ja stigoh da napišem ponešto !
Ako se vratimo, malo u nazad, prisetit će mo se, da sam napisa   tekst o potipisivanju ugovora lokalne samouprave Sombor, tojest gadonačelnika Nemanja Delića, sa  “Prijatelji” iz Sremske Mitrovice. 

Projekat finansira Švajcarska fondacija Open Society Institute, posredstvom Humanitarnog  centra „zapošljavanje 20 lica romske nacionalne manjine „  dođe vreme da ih pitamo, šta se dešava sa tim projektom.Veoma često sam sam kritički pisao, u pojedinim tekstovima, a sad ću pokušati ,kako se to kaže modernim vokabularom, da napišem primer dobre prakse, zapitat će te se pa šta je to primer dobre prakse.

Po meni sledeće.Ispunjavanje datih obećanja lokalnih i svih drugih državnih institucija:

·         Realizacija tih obećanja
·         Transparentnost  u realizaciji programa
·         Učešće manjina, ako je to predviđeno programima
·         Uključivanje građanki i građana uprogramske  aktivnosti 
·         Učešće NVO sektora
·         Monitoring apsolutno nepristrasan
·         Direktna  realizacija neposrednih i posrednih korisnika programa
·         Transparentnost periodičnih i krajnjeg izveštaja

Pa da počenemo polako sumirati, primer dobre prakse, naravno kao što ste navikli već do sada, uz priloženu dokumentaciju.


Da, konkurs je raspisan, da učešće u kreiranju uslova za konkus, ima zastupljenih Roma – Beaša, lokalna samouprava Sombor i njen gradonačelnik Delić, takođe su odvojili dodatna sredstva za realizaciju ovoga projekta, da transparentan je, u prilogu će te moći videt, ovo o čemo Vam pišem, da članovi romske zajednice mogu krenuti sa apliciranjem na konkurs, da u konkursnoj komisiji ima članova romske zajednice, da NVO sektor je uzeo učešće u realizaciji ovoga projekta.

Za monitoring je prerano, bilo šta reći videćemo kako će se razvijati, i svakako tražiti i najmanji propust, sa namerim da im na to skrenemo pažnju, a u interesu svih građanki i građana Sombora.

Neželim, da ih hvalim,samo sa Vam izneo činjenice, i potkrepit ću ih određenom, pratećom dokumentacijom, kao kada sam i kritikovao.
Dali može bolje da se uradi?, 
pa svakako da uvek postoji mogućnosti za bolje !.
 Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина        
Град Сомбор
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА
„ЗАПОШЉАВАЊЕ РОМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА“
Број:06-283/13-II
Датум: 15.новембар 2013.

                                             ЗАПИСНИК

са првог састанка Комисије за спровођење пројекта „Запошљавање Рома на територији Града Сомбора“

Састанак је одржан у соби број 108  у  згради Града Сомбора (Жупанија), у петак 15. новембра 2013.године са почетком у 11:00 часова.

На састанку су присуствовали:
Зоран Калањош, Михаел Плац, Ружица Маринов, Свјетлана Нешић и Иван Петровић.
Констатовано  је да састанку присуствују сви чланови Комисије те да је испуњен кворум за пуноправно доношење одлука.

За састанак је предложен  следећи:

                                     Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.            Представљање пројекта, пројектних активности и циљева
2.            Утврђивање критеријума за кандидате за програм самозапошљавања
3.            Утврђивање формулара за пријаву кандидата на конкурс за самозапошљавање
4.            Утврђивање формулара за подношење бизнис планова
5.            Утврђивање текста Конкурса за самозапошљавање и расписивање истог
6.            Разно

Дневни ред је једногласно усвојен.


Након уводног предстаљања пројекта, пројектних активности и циљева, на питање Михаела Плаца да ли је пројекат европски, одгворено је да није, тј. да не подлеже начину спровођења и извештавања како је то пракса са пројектима финансираним од стране ЕУ и ЕК.

Свјетлана Нешић, представница НСЗ, је осталим члановима комисије предочила план на који начин би требало спровести Конкурс за самозапошљавање из искуства НСЗ са сличним позивима.

Након представљања искуства НСЗ Комисија је усвојила следеће предлоге и услове као обавезне за пријаву на Конкурс:
-              Предмет Конкурса је додела 10 субвенција за самозапошљавање лицима ромске националноисти са територије града Сомбора
-              Субвенције за самозапошљавање се додељују незапосленим лицима ромске националности у једнократном износу од 200.000,00 РСД
-              лице мора бити пријављено на евиденцију код НСЗ
-              лице мора имати завршену обуку за започињање сопсвеног посла
-              Право на субвенцију за самозамозапошљавање не може се остварити у случају обављања делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и друштвених организација, за обављање делатности у области експлоатације угља, мењачница, коцкања, клађења и др., те уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање
-              лице подноси захтев са бизнис планом након завршене обуке код НСЗ, која затим прави листу свих пријављених лица, након чега Комисија оцењује бизних планове и предлаже Градоначелнику Града Сомбора 10 бизнис планова за финансирање

Формуларе за пријаву лица и подошење бизнис планова као и текст Конкурса ће НСЗ проследити Граду на дораду.

Конкурс ће од дана објављивања трајати 45 дана. 30 дана за пријаву и обуку лица те за подношење захтева са бизнис планом, а 15 дана за рад Комисије тј. за одабир 10 бизнис планова за финанисирање.

Конкурс треба да се објави на интернет страницама Града Сомбора и Националне Службе за запошљавање као и у Сомборским новинама и листу „Послови“.

Састанак је завршен у 11:45.

      ЗАПИСНИК ВОДИО
      Зоран Калањош
                                                                                     
У циљу пружања подршке у спровођењу пројекта “Запошљавање Рома на територији града Сомбора“, на основу гранта бр. ОР2013-03216, Local Decision Making Initiative у Србији, Фондације „Open Society Institute“, швајцарске добротворне фондације у оквиру Open Society Foundations, Хуманитарно удружење „Пријатељи“  из Сремске Митровице и Град Сомбор потписали су Уговор о реализацији  програма самозапошљавања Рома  на простору Града Сомбора број 30/2013  , на основу кога

ГРАД СОМБОР
Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ 10 СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2013./2014. ГОДИНИ
I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленим лицима ромске националности, која су пријављена на евиденцију Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.
Субвенције за самозапошљавање додељују се се незапосленом лицу у једнократном износу од 200.000,00 динара, ради оснивања радње, задруга или другог облика предузетништва или привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослено лице које је остварило право на субвенцију за самозапошљавање  у обавези је да регистровану делатност обавља најмање 12 месеци.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови
Право на подношење захтева за доделу субвенције за самозапошљавање има лице ако је:
-          Поднело захтев са бизнис планом;
-          пријављено на евиденцију незапослених Националне службе; и
-          завршило инструктивну обуку за самозапошљавање по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације, а у циљу подизања нивоа информисаности и компетентности за отпочињање сопственог посла.
Право на субвенцију за самозапошљавање не може се остварити у следећим случајевима:
-          за обављање делатности пољопривредног газдинства, удружења грађана и друштвених организација;
-          за обављање делатности у области експлоатације угља,  мењачница, коцкања и клађења и др;
-          уколико је лице већ остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање;
Документација за подношење захтева:
-          захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу;
-          доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;
-          писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ.
Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка у Националној служби, Филијали Сомбор, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Сомбор, након завршене обуке „Пут до успешног предузетника“ или преузети са сајта Града Сомбора.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Национална служба проверава испуњеност услова Јавног позива и врши рангирање примљених захтева на основу оцене бизнис плана и категорије лица..
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица доноси Градоначелник Града Сомбора, по прибављеном мишљењу Комисије за спровођење пројекта „Запошљавање Рома“ у  року од 30 дана од дана  истека јавног позива.
Захтеви који не испуњавају услове јавног позива неће се даље разматрати.
.
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Град Сомбор и подносилац захтева и у року до 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање незапослених лица, закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико ниje регистрован у АПР-у;
-          фотокопија решења о ПИБ-у;
-          фотокопија пријаве на обавезно социјално осигурање;
-          фотокопија уговора о отварању рачуна или картице текућег рачуна;
-          фотокопија картона депонованих потписа;
-          фотокопија личне карте подносиоца захтева;
-          писани пристанак подносиоца захтева за обраду података о личности.
Приликом закључивања уговора као средство обезбеђееа уноси се опрема која ће бити купљена наменским утрошком средстава.
Покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања винкулирана (пренето право коришћења) у корист Града Сомбора.
Лице је у обавези да отпочне обављање регистроване делатности након подношења захтева, а најкасније до датума потписивања уговора.
VI ОБАВЕЗЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА НАКОН ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА
Након закључивања уговора подносилац захтева дужан је да:
-          регистровану делатност обавља најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности и
-          да наменски утроши средства и да достави доказ о томе- фактуру, фискални рачун или уговор.
-          редовно уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци и достави доказе о уплати доприноса.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције за нереализовани део увећан за износ законске затезне камате од дана уплате средстава. Национална служба за запошљавање врши контролу реализације уговорних обавеза и доставља Извештаје о реализацији Комисији за спровођење пројекта „Запошљавање Рома на територији града Сомбора“.
VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни позив је отворен 45 дана од дана објављивања у Сомборским новинама и сајту Града Сомбора, oдносно до утрошка средстава предвиђених за ове намене.


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СОМБОР


                            

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ

ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ  РОМА


ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презиме              

ЈМБГ                                                   

Адреса становања
(улица и број, место)               

Општина становања

Контакт телефон

Факс

E-mail адреса

Делатност у којој се планира започињање бизниса
Производња, производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге
Услужно занатство, личне услуге, грађевинарство

Хотели, ресторани и остале услуге

Остало


Правни облик организовања
Предузетник 
Привредно друштво 
Планирате удруживање са другим незапосленим лицем (ортачко друштво и задруга)?*
ДА
НЕ
До сада коришћена средства НСЗ (ако јесу, наведите када и по ком основу,
у одељку додатне информације)
ДА
НЕ
До сад коришћена средства државне помоћи
ДА
НЕ
Искуство у делатности
ДА
НЕ
*Уколико се планира удруживање незапослених лица потребно је у оквиру додатних информација навести податке о лицима са којима се удружујете (име и презиме и матични број).
КАТЕГОРИЈА НЕЗАПОСЛЕНОГ ЛИЦА*
Дугорочно незапослено лице
Незапослени без квалификација или нискоквалификовано лице
Вишак запослених
Особа са инвалидитетом
Припадник ромске националне мањине
Избегло и расељено лице
Повратник по споразуму о реадмисији
Лице старије од 50 година
Жена и рурално становништво
Лице до 30 година старости
Жртва породичног насиља и трговине људима
Корисник новчане социјалне помоћи
Остала незапослена лица
* Означите све категорије којима припадате

  1. ОПИС ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДА / УСЛУГА
1.1 Опишите делатност којом ће се бавити радња / привредно друштво

1.2 Опишите производ / услугу коју намеравате да пласирате
(назив, основне карактеристике, намена, могућност проширења асортимана)

1.3 Објасните предности - због чега би Ваш производ / услуга био бољи од других (истих или сличних) који постоје на тржишту

  1. АНАЛИЗА КУПАЦА ПРОИЗВОДА / УСЛУГА
Ко ће бити Ваши купци
Физичка лица (становништво)
Циљна група:

Привредни субјекти
Навести конкретан назив привредног субјекта:
1.
2.


  1. АНАЛИЗА КОНКУРЕНЦИЈЕ
Назив конкурента
Наведите снаге и слабости конкурента
Наведите своје предности у односу на конкурента

Снаге:

Слабости:

Снаге:

Слабости:

Снаге:

Слабости:

  1. АНАЛИЗА ДОБАВЉАЧА
Назив добављача
Наведите материјале / услуге / сировине које испоручује
Наведите зашто сте се одлучили за добављача


  1. ЦЕНЕ, ДИСТРИБУЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ПРОИЗВОДА / УСЛУГА
5.1 Објасните како ћете формирати цену производа? Колика ће бити цена? Колика је цена код конкуренције?

5.2 Објасните како ћете дистрибуирати свој производ/услугу до крајњег купца

5.3 На који начин ћете промовисати своје производе/услуге?


  1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
6.1 Где се налази пословни простор?

6.2 Које су предности/недостаци локације Вашег пословног простора са аспекта тржишта?

6.3 Квадратура пословног простора
Површина у сопственом власништву _________ м²
Површина под закупом или уступљена: _________ м²           
Период закупа (уступања): од __________ до _____________
НЕ        
ДА         
Потребан износ: ____________________ динara

  1. ПОТРЕБНА ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
7.1 Опрема која је већ набављена
Назив опреме
Потребан број ком. (а)
Цена по
ком. (б)
Вредност опреме (аxб)
У власништву
У
закупу и сл.
УКУПНО


7.2 Опрема која треба да буде набављена
Назив опреме
Потребан број ком. (а)
Цена по
ком. (б)
Вредност опреме (аxб)
Биће
купљена
Биће изнајмљена и сл.
УКУПНО


  1. ФИНАНСИЈЕ
8.1 Укупан износ инвестиције
Назив улагања
Износ (РСД)
% учешћа
Опрема (већ набављена+нова)


Адаптација / куповина простора


Набавка резервних делова


Набавка сировина и материјала


Набавка нематеријалне имовине


УКУПНО

100%
8.2 Потребна средства за инвестицију – извор финансирања
Извор финансирања
Износ (РСД)
% учешћа
Сопствена средства


Субвенција НСЗ


Државна помоћ


Кредити (навести банку)


Остало (навести)


УКУПНО

100%

8.3 Пројекција укупних годишњих прихода од продаје
Ред. бр.
Назив производа  / услуга
Јединица мере
Цена по јединици (а)
Годишња количина (б)
Укупан приход
x б)
1.

2.

3.

4.

5.

УКУПНО
8.4 Пројекција укупних годишњих расхода
Ред. бр.
Назив расхода
Јединица мере
Цена по јединици (а)
Годишња количина (б)
Укупан расход
x б)
1.
Материјални трошкови
Ел. енергија
Вода
Гориво
Репроматеријал
Закуп
2.
Нематеријални трошкови
Промоција
Репрезентација
3.
Амортизација
4.
Бруто плате
5.
Камате
УКУПНО


ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Списак лица са којима се удружујете за оснивање ортачког друштва или задруге:


9. ПРИЛОЗИ
Уз захтев са бизнис планом, приликом конкурисања, потребно је приложити следеће:
§ Доказ о завршеној обуци за започињање сопственог бизниса у некој другој институцији: 
-       Уверење/сертификат/диплома друге институције
§ Писана изјава подносиоца захтева о свим другим de minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду или изјава подносиоца да није користио држану помоћ
§ Доказ о категорији лица која се запошљавају:
-       Вишак запослених: отказ уговора о раду у складу са чл. 179. тачка 9. Закона о раду или Програма решавања вишка запослених
-       Припадник ромске националне мањине: изјава о припадности националној мањини
-       Повратник по споразуму o реадмисији: путни лист издат у земљи из које је извршена реадмисија
-       Избегло/расељено лице: копија важеће избегличке легитимације
-       Жртве породичног насиља и трговине људима и корисници новчане социјалне помоћи: Потврда Центра за социјални рад
§ Доказ о власништву пословног простора:
-       извод из катастра непокретности / тапија не старији од 6 месеци или уговор о купопродаји оверен у суду/ општини или Решење о порезу на имовину или Уверење Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности
-       Уколико је у питању власништво уже породице (сродство у првом реду) доставити и извод из матичне књиге рођених. Сродници у првом реду су деца (рођена у браку или ван брака, усвојена деца, пасторчад), односно родитељи (отац, мајка, очух, маћеха, усвојиоци подносиоца захтева);
-       Уколико је у питању власништво супружника доставити и извод из матичне књиге венчаних
§ Доказ о власништву опреме (за сву опрему за коју је написано да је у власништву):
-       плаћени рачуни адресирани на име подносиоца захтева/корисника средстава или
-       уговори о купопродаји опреме оверени у суду или у општини
-       Уколико је у питању власништво уже породице (сродство у првом реду) доставити и извод из матичне књиге рођених
-       Уколико је у питању власништво супружника доставити и извод из матичне књиге венчаних

10. НАПОМЕНЕ

-       Уколико не поседујете неки од тражених доказа ваш захтев неће бити узет у даље разматрање.

-       Потребно је доставити по једну фотокопију и оригинал на увид свих тражених доказа.


11. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА


Овим путем ја _______________________ (име и презиме), изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су тачни сви подаци који су у бизнис плану наведени, осим оних који се односе на пројекције мог будућег пословања.

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА