Translate

11. 09. 2019.

Dali je život kao ružno vreme - Šaj ke si o trajo sar e džungali vrjama ?
Očekujemo da ćemo živeti !

Dali je život kao ružno vreme ?

Život je jednim delom onakav kakvim ga učinimo sami, a drugim delom onakav kakvim ga učine prijatelji koje smo izabrali.

Ako smo izabrali pogrešne prijatelje ? e tada živimo samo sadašnji trenutak. Sve ostalo ili je već prošlo ili je neizvesno hoće li doći ...

Dragi moji !

Za neke od nas je život kao ružno vreme: stanemo i čekamo da prođe.

Mi ne živimo, mi očekujemo da ćemo živeti !
Dali je to život dostojan ljudskog bića ?
Život je ono što nam se dešava.
Probudimo se, ako ne radi nas samih, prestanimo sanjati zbog naših budućih pokolenja.

Uradimo ono što moramo, sa onim što znamo, tamo gde se nalazimo.

Budimo ono što jesmo i postaćemo ono zašta smo sposobni da postanemo.

Ljudi koji neznaju da mrze, ne ratuju, prepuni pozitivnih osećanja, nemešanje u tuđe živote, ljudi koji znaju dobro da se zabave, koji rade, koji se školuju, i žele svima dobro.

To su najbolje osobine koje čovek može da poseduje, nedajmo, ne/kockajmo se sa kockarima,ne/dozvolimo ne/ljudima da nam otimaju ljudskost, mir, spokoj u duši, koračajmo uzdignute glave.

Šaban Bajramović- kralj romske muzike

Kadala si e Roma !!!

Mi ne živimo, mi očekujemo da ćemo živeti ! Sve dok nas drugi štite i zastupaju „nećemo živeti“!

Za neke od nas je život kao ružno vreme: stanemo i čekamo da prođe. Da jer „Sve ostalo ili je već prošlo ili je neizvesno hoće li doći“ ...

Uradimo ono što moramo, sa onim što znamo, tamo gde se nalazimo.“ Ljudi koji neznaju da mrze“ itd...

Ma gde boravili na zemlji planeti, borimo se uzdignute glave za budućnost naših pokolenja !

Naša ljubav, naša dobrota u srcu, naš duševni mir , i mnogo toga ne/izrečenoga, ne/pisanoga, primorat će ih da kažu „Kadala si e Roma“ !!!

Jul Briner - nekrunisanim kralj Roma

OPRE ROMA !!!
Nebojša Vladisavljević


Ažukaras katar o trajo mištipe !

Šaj ke si o trajo sar e džungali vrjama ?

Dopašo trajo si šukar sar kaj o Dela dasamen, aj kova ver dopaš sar mukes avrenge te parruven ćo trajo.

Te muklam ando amaro trajo rumom manušen ? atunći ći džanas ći kodo ke trajisaras džikaj e vrjama ći avel te putrel amari gođi...

Maškar e varesave anda amende o trajo ačhavelamen po jekh than: ažukaras te trajisaras, vađ ći džanas trajisaras, vađ ke ažukras te trajisaras.
Phučav korko man : sode mol amaro trajo ?
O trajo si kasavo sar mukasleske te kerl nada amende.

Trubul te avas pe gođie, te džungađivas na te avas sar e lindrale manuša, te šaj te sikavas vidarja amare čhavorenge.

Keras kova so si musaj amenge, so džanas, pe kova than pe savo san.

Trubul te avas kasave soske sam, atunči avasa sar muklasamen o sunto Del.

Te avas them ande save naj holi, ći kamen e čingara, pherde ile mištimasa, save ći haminpe ande gadžikane trajurja, save pherde ilesa kamen o šukar trajo, save keren bući, thaj kamen savorenge mištipe.

Šaban Baajramović - kralj romske muzike

„Kadala si e Roma“ !!!

Amen ći trajisaras, numa sargodi te ažukrasas te trajisaras ! Džikaj god avrendar ažukras te lenamen sama, thaj te ingrenamen ando trajo „amen biljastar“ !

Pala varesave anda amende, o trajo si sar e džungali vrjama: ačhas pe jekh than, thaj ažukras te naćhol. Ej ke „Sa aba naćhila, vađ ke ći džanas ke avela“…

Haj te keras kovak so si musaj, kolesa so džanas, thaj po than pe savo sam. 
“E manuša ande kaste naj bilačhimos” tkm... (thaj kađa majdur)

Kaj god te sam, dikhas pala amende, haj te keras mištipe pala amare čhavora !

Amaro kamlipe thaj lačhipe, ilestar e paća, thaj but kodova so ći mothodam, kodo boldela lenge gtindurja musaj avela te mothon „Kadala si e Roma“ !!!

Jul Briner - nekrunisanim kralj Roma

OPRE ROMA !!!
bolda
Aranka Vladisavljević

Nema komentara:

Objavi komentar